De Boekhoudsoftware Die Voor Jou Alle Kosten Kan Berekenen En Verdelen

Kostenplaatsadministratie voegt een kostenplaats toe aan elke boeking om de winstgevendheid (Min-inkomstenoverzicht, Mini BWA per bedrijfsgebied) zichtbaar te maken. Dat betekent eigenlijk alleen dat bij elke reservering een extra nummer moet worden ingevoerd. Het gaat […]